VT-116

Vetroň VT-116 Orlík II

 

VT-116 je jednomiestny samonosný hornoplošník. 

Výrobca: VT-116 Orlík bol vyrábaný v Orličane, závod Sopotnice (ČR) – od r.1963. V súčasnosti sa už nevyrába.

 

Konštrukcia :

Drevená kostra krídla je potiahnutá leteckou preglejkou a čiastočne vyplnená penovým polystyrénom. Z rovnakého materiálu je vyrobená plávajúca vodorovná chvostová plocha čiastočne potiahnutá leteckým plátnom. Koncové oblúky krídla sú laminátové. Drevená kostra pevnej zvislej chvostovej plochy je  potiahnutá leteckou preglejkou, kostra smerového kormidla je potiahnutá leteckým plátnom. Drevená kostra trupu  je potiahnutá leteckou preglejkou, Prekryt pilotného priestoru je z organického skla, odklopný do boku. Pristávacie zariadenie (podvozok), tvorí nezasúvacie koleso a ostruha. Vlečné zariadenie je v prednej časti vetroňa.

 

Základné rozmery a výkony :
Rozpätie:                                   16,00 m
Dĺžka:                                          7,55 m
Výška:                                         1,68 m
Plocha krídla:                            12,80 m2
Hmotnosť prázdneho klzáku:       245 kg
Max. vzletová hmotnosť:              345 kg
Max. povolená rýchlosť letu:        160 km/h
Minimálna rýchlosť letu:                65 km/h
Max. kĺzavosťpri 78 km/h:             33
Minimálna klesavosť pri 67 km/h: 0,6 m/s